Skandinavisk kyl- & värmeteknik

Allmänna villkor för tjänster

Detta är allmänna villkor för våra tjänster. Det finns också specifika villkor för olika typer av installationer, och du måste godkänna dessa krav innan du kan genomföra ditt köp.

Väntetid för installation

Du bokar själv tid för installation när du beställer din produkt. Väntetid för installation kan variera beroende på säsong, tillgänglighet och yttre omständigheter som tex väder, strejk, sjukdom.

Täckning installatörer

Skandinavisk kyl- & värmeteknik använder enbart installatörer som är anställda av bolaget och aldrig externa bolag för sina egna installationer. Vi tar således ansvar, från din beställning till installationen.

Standardiserade installationer och tjänster

Skandinavisk kyl- & värmeteknik erbjuder standardiserade installationer. För varje installation ingår arbete, material, restid och förberedelser. Specifika villkor och vad som ingår i respektive installation hittar du där du köper installationen. Vid köp av tilläggstjänster så anges vad som ingår i respektive tilläggstjänst. Som kund, ska du ha läst igenom vad som ingår i den installation du har valt. Du har också ansvar för att se till att de förutsättningar som specificeras i installationen uppfylls vid installationstillfället.

Om du behöver något extra

Om du vill ha hjälp med mer än det som ingår i en vanlig standardinstallation, så kontaktar du order@skvt.se efter din order är lagd.

Tillstånd

Skandinavisk kyl- & värmeteknik förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part efter installationen komma med krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig Skandinavisk kyl- & värmeteknik alla eventuella kostnader som uppstår i samband med demontering eller åtgärd av fasad. Alla dessa kostnader efterfaktureras dig som kund.

Rotavdrag

Vid en installation har du (privatperson) möjlighet att utnyttja rotavdraget. Du betalar mindre från början och vi ansöker om rotavdrag åt dig.

Elinstallation

Elinstallation ingår aldrig i installationen utan framdragen el förväntas när installatör anländer. Rekommenderat är även en säkerhetsbrytare i anslutning till utom- eller inomhusdelen dock ej ett krav. Var noga med att kontrollera vad som ingår i den installation du beställer.

Installation på hög höjd

Vissa produkter kan installeras på en lite högre höjd. I våra installationer så ingår en arbetshöjd på 250 cm. Om du önskar installation på en höjd över maxhöjd, så förväntas det finnas en byggställning alternativt fallskydd på platsen för installation. På arbeten över fyra meter kan skylift behövas, denna kostnad faller på dig som kund, men be gärna oss om hjälpa att hyra den. Berätta om dina önskemål för oss innan installationen, så ni kan komma överens om vilka extra förberedelser som krävs och vem som ska göra vad.

Förberedelser för kund

Vilka förberedelser som krävs specificeras för varje installation och det är ditt ansvar som kund att se till att genomföra alla förberedelser som krävs enligt villkor för installation. Om installatören anländer till platsen och inte kan genomföra installationen, debiteras du som kund, en bomkörningsavgift.

Resa och resetillägg

Skandinavisk kyl- & värmeteknik ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om Skandinavisk kyl- & värmeteknik inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör.

Avbokning

Om avbokning sker senare än 48 timmar innan installationen är inbokad kommer du, som kund, att få betala för bomkörning. Du kan även tvingas betala för bomkörning om förutsättningarna för installation inte uppfylls vid installationstillfället och installatören därför inte har möjlighet att utföra den aktuella installationen.